Powrót

05.07.2019 Stan komunikacji systemów EGiB z EKW – podkarpackie liderem

Już 216 powiatów korzysta przy prowadzeniu EGiB z bezpośredniej komunikacji swojego systemu EGiB z Elektroniczną Księgą Wieczystą. Niekwestionowanym liderem wśród województw jest podkarpackie, w którym funkcjonalność komunikacji z EKW uruchomiono już niemal we wszystkich powiatach. W skali całego województwa jedynie powiat przemyski nie korzysta z udostępnionej funkcjonalności.  O korzyściach płynących z takiej komunikacji, GUGiK informował 4 kwietnia 2019 r. Załączona mapa przedstawia stan wdrożeń omawianej funkcjonalności na dzień 3 lipca 2019 r.

Z rozmieszczenia powiatów na załączonej mapie wynika, że z komunikacji EGiB z EKW korzystają przede wszystkim powiaty z województw położonych w wschodniej i centralnej części Polski (podkarpackie, lubelskie, łódzkie i mazowieckie). Najmniejszy odsetek powiatów korzystających z omawianej funkcjonalności występuje w województwach opolskim, śląskim i wielkopolskim, czyli województw zlokalizowanych na południu i zachodzie Polski. Procentowy udział powiatów korzystających z bezpośredniej komunikacji między EGiB a EKW w odniesieniu do ogólnej liczby powiatów w danym województwie przedstawia załączony wykres.

Funkcjonalność dotychczas uruchomiona jest już we wszystkich znaczących systemach do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków t.j: Ewopis, Ewid2007, GeoInfo, EGBV, e-property. Dalej wymaganej komunikacji nie wprowadzono w systemach ERGO firmy Comarch oraz Kataster OnLine firmy Intergraph.