Powrót

08.12.2021 Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze z 2021 roku (blisko 6500 sztuk) o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m. Zdjęcia zostały wykonane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ich szczegółowy zasięg przedstawiamy na poniższej ilustracji kolorem niebieskim.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zasięg opracowania nowo przyjętych zdjęć lotniczych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Informacje na temat zdjęć lotniczych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym są dostępne w skorowidzach zdjęć lotniczych w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl/. Wszystkie opracowane zdjęcia można zakupić przez portal PZGIK składając stosowny wniosek

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z portalu https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/ nowo przyjętych zdjęć do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.