Powrót

09.09.2020 Dokładność serwisów pozycjonowania stosowanych w pomiarach kinematycznych GNSS

W nawiązaniu do opublikowanej 26 sierpnia 2020 r. informacji, dotyczącej dokładności serwisów systemu ASG-EUPOS stosowanych w pomiarach kinematycznych GNSS, przedstawiamy poniżej zestawienie systemów stacji referencyjnych działających na terenie kraju, które publikują na swoich stronach internetowych deklarowane dokładności udostępnianych serwisów RTN, RTK:

Lp.

Nazwa systemu pozycjonowania

Dokładności udostępnianych serwisów RTN, RTK

Link do informacji na stronie www

1

ASG-EUPOS

0.03 m dla wsp. poziomych

0,05 m dla wysokości

http://www.asgeupos.pl/index.php?wpg_type=serv&sub=gen

 

2

NADOWSKI NET

0.03 m dla wsp. poziomych

0,05 m dla wysokości

http://nadowski.pl/nadowski-net/czym-nadowski-net/

 

W związku z przepisami § 12 ust. 2 oraz § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429) oczekujemy na publikację analogicznych danych przez operatorów pozostałych systemów stacji referencyjnych działających w kraju.