Powrót

09.10.2019 Udostępniono usługę do wyznaczania wysokości z NMT

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 9 października 2019 r. uruchomił usługę sieciową służącą do wyznaczania wysokości na podstawie podanych współrzędnych XY. Usługa obejmuje swoim zasięgiem teren całej Polski i bazuje na danych NMT (siatka 1m x 1m) dostępnych w Centralnym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Jest dostępna pod adresem https://services.gugik.gov.pl/nmt. Przykładowe zapytanie, które dla podanych XY w rezultacie zwróci liczbę 55.8, przedstawiono poniżej.:

https://services.gugik.gov.pl/nmt/?request=GetHbyXY&x=652222.45&y=252323.45

Współrzędne XY podajemy w układzie PUWG1992, a wysokość jest zwracana w układzie PL-KRON86-NH. Kolejne parametry usługi i nowe funkcjonalności będą dodawane sukcesywnie, o czym GUGiK poinformuje na bieżąco. Usługa już od dłuższego czasu jest wykorzystywana w serwisie www.geoportal.gov.pl do wyznaczania wysokości terenu dowolnego punktu wskazanego przez użytkownika.