Powrót

10.02.2021 Modyfikacja wyszukiwania działek

W serwisie www.geoportal.gov.pl rozszerzyliśmy funkcjonalność narzędzia „Wyszukiwanie działek” poprzez wprowadzenie możliwości dodania geometrii działki do narzędzia „Szkicowanie” bezpośrednio po jej wyszukaniu.

Dodanie geometrii działki, lub wielu działek, następuje poprzez użycie przycisku znajdującego się obok wyświetlonego wyniku wyszukiwania, jak na rysunku poniżej.

Po dodaniu obiektu do narzędzia „Szkicowanie” jest możliwość zmiany koloru oraz naniesienia innych elementów graficznych w postaci punktów, odcinków, łamanych czy poligonów. Ponadto dla figur znajdujących się w panelu szkicowania można tworzyć bufory i dodawać etykiety. W celu wydrukowania przygotowanego szkicu należy wybrać z menu „Plik” opcję „Drukuj”.