Powrót

10.02.2021 Wizualizacja BDOO w QGIS

Dla ułatwienia użytkownikom korzystania z danych BDOO (Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych) opracowaliśmy wtyczkę do wizualizacji tych danych w oprogramowaniu QGIS. Dane BDOO w formacie GML można pobrać w serwisie www.geoportal.gov.pl z warstwy Dane do pobrania→ Topografia→ Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych

Wizualizacja danych BDOO z wykorzystaniem udostępnionej wtyczki może służyć jako podkład dla tematycznych opracowań użytkownika oraz ułatwić interpretację danych i ich analizę.

Wtyczka jest zarejestrowana i dostępna w repozytorium wtyczek QGIS. Można ją zainstalować w QGIS wybierając w pasku narzędzi zakładkę: Wtyczki → Zarządzanie wtyczkami, a następnie wskazując wtyczkę o nazwie BDOO_GML.