Powrót

10.05.2021 PESEL w podpisie elektronicznym, tak jak numery Ksiąg Wieczystych w Geoportalu, naruszają RODO

Zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ujawnianie numeru PESEL w podpisie kwalifikowanym narusza prywatność i RODO. Wystąpił w tej sprawie do Ministra Cyfryzacji o zmianę przepisów. To podobne zarzuty do tych stawianych Głównemu Geodecie Kraju za ujawnianie numerów Ksiąg Wieczystych w serwisie www.geoportal.gov.pl.

Idźmy dalej tą drogą, a przyszłość czeka nas świetlana” – podsumowuje to Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski. Na dowód pokazuje dane świadczące o tym, że na wprowadzaniu takich ograniczeń w dostępie obywateli do informacji bogacą się portale powstające poza granicami Polski, które za opłatą udostępniają numery Ksiąg Wieczystych pochodzące z państwowego rejestru.

Osobną sprawą jest to skąd mają takie bazy danych.