Powrót

12.02.2021 Oświadczenia wykonawców równoważne klauzuli w praktyce

Na początku 2021 r. przeprowadziliśmy w powiatach ankiety w zakresie wykorzystania mechanizmu oświadczenia wykonawców zamiast klauzuli urzędowej (art. 12b ust. 5a ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne). W styczniu 2021 r. wykorzystanie tego mechanizmu zarówno w stosunku do opracowania mapy do celów projektowych, jak i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej było na poziomie 80%.

Rozwiązanie było oczekiwane przez środowisko geodezyjne i bardzo cieszy tak wysoki poziom wykorzystania tego mechanizmu.