Powrót

13.07.2021 Nowa usługa WMS dla archiwalnej ortofotomapy standardowej

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji usługę sieciową WMS zapewniającą dostęp do archiwalnej ortofotomapy standardowej. Nowa usługa jest dostępna pod adresem:

Ortofotomapa archiwalna jest również dostępna w serwisie www.geoportal.gov.pl, w grupie warstw „Dane archiwalne”.  Do usługi został przygotowany pasek czasu, poprzez który użytkownik może dowolnie wybierać okres, z którego chce przeglądać ortofotomapę. W celu uruchomienia paska czasu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na warstwę „Standardowa” i wybrać odpowiednią funkcję.

2021-07-12_12h51_02

2021-07-12_12h53_30

Przedmiotowe dane możemy również wyświetlić z poziomu narzędzia „Panel porównawczy” . Jednoczesne porównanie ortofotomapy archiwalnej oraz aktualnej, umożliwi użytkownikowi  analizę zmian zagospodarowania wybranego obszaru na przestrzeni wielu lat.

2021-07-12_12h41_44

Zachęcamy do korzystania z nowego adresu usługi, ponieważ dotychczasowa usługa WMS pod adresem: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO_TIME/MapServer/WMSServer zostanie  w najbliższym czasie wyłączona.