Powrót

13.12.2018 Już wszystkie 380 powiatowych usług WMS włączonych do usługi KIEG

Dzisiaj osiągnięto komplet 380 powiatowych usług WMS włączonych do zbiorczej usługi WMS o nazwie Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów. Usługa KIEG jest źródłem danych dla jednej z podstawowych warstw w krajowym serwisie www.geoportal.gov.pl tj. warstwy „Ewidencja gruntów i budynków”.

Mapa jednostek włączonych do usługi KIEG przedstawiona została na załączonej ilustracji. W powiatach oznaczonych jaśniejszym kolorem mogą występować rejony, w których jest brak danych powiatowych w postaci numerycznej i rejony te są uzupełnione danymi z wektoryzacji map ewidencyjnych wykonanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach tworzenia systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS).

Tym samym deklarowane zamierzenie Głównego Geodety Kraju, aby do końca 2018 r. w usłudze KIEG były dostępne usługi WMS ze wszystkich polskich powiatów – zostało zrealizowane.