Powrót

14.06.2019 Będzie przybywać powiatów publikujących informacje o uzbrojeniu terenu

W ramach wsparcia rozwoju zintegrowanej usługi WMS o nazwie Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu Główny Geodeta Kraju rozpoczął działania umożliwiające powiatom publikację usługi z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W związku z podjętą inicjatywą, z powiatami mającymi problemy z samodzielną publikacją usługi będą zawierane porozumienia na zrealizowanie takich usług przez GUGiK. W sprawie szczegółów można się kontaktować z Departamentem Informacji o Nieruchomościach tel. 22-56-31-388.

Aktualnie do usługi KIUT włączono 80 powiatów, które przedstawiono na załączonej mapie, a wszystkie szczegóły związane z usługą można znaleźć na stronie: http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu

 

 

Usługa KIUT jest podłączona na stałe w serwisie geoportal.gov.pl jako warstwa „Uzbrojenie terenu”. Dzięki warstwie można zobaczyć szczegóły związane z uzbrojeniem terenu na obszarach powiatów włączonych do usługi KIUT.