Powrót

15.09.2020 Kolejny system pozycjonowania publikuje dane o dokładności serwisów stosowanych w pomiarach kinematycznych GNSS

TPI NETpro dołączył do systemów, które publikują na swoich stronach internetowych deklarowane dokładności udostępnianych serwisów RTN, RTK. Poniżej przedstawiamy zestawienie systemów stacji referencyjnych działających na terenie kraju, które zostało zaktualizowane o dane dotyczące kolejnego systemu.

Lp.

Nazwa systemu pozycjonowania

Dokładności udostępnianych serwisów RTN, RTK

Link do informacji na stronie www

1

ASG-EUPOS

0,03 m dla wsp. poziomych

0,05 m dla wysokości

http://www.asgeupos.pl/index.php?wpg_type=serv&sub=gen

2

NADOWSKI NET

0,03 m dla wsp. poziomych

0,05 m dla wysokości

http://nadowski.pl/nadowski-net/czym-nadowski-net/

3

TPI NETpro

0,03 m dla wsp. poziomych

0,05 m dla wysokości

https://www.tpinet.pl/opis-systemu

 

W związku z przepisami § 12 ust. 2 oraz § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429) oczekujemy na publikację analogicznych danych przez operatorów pozostałych systemów stacji referencyjnych działających w kraju.