Powrót

19.05.2023 Spotkanie GGK z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju 19 maja 2023 r. spotkała się na wideokonferencji z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Omawiano bieżące sprawy dotyczące działalności organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, a także odbyła się debata w zakresie realizowanych zadań, wyzwań stojących przez organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a także przyszłych planów i inicjatyw.

Podczas spotkania zostały omówione między innymi zagadnienia dotyczące stanu dostosowania baz danych do obowiązujących przepisów prawa, a także postępów wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH w bazach danych GESUT, BDOT500 i BSOG oraz statusu przetwarzania mapy ewidencyjnej z wersji analogowej do wektorowej. Jednym z tematów spotkania była także kwestia roli wojewódzkich inspektorów, w kontekście ewentualnej odpowiedzialności dyscyplinarnej geodetów uprawnionych, a także potencjalnych zmian przepisów prawa w tym zakresie. 

Rys. 1 - ilustracja przedstawia slajd z prezentacji