Powrót

19.11.2018 Zakończono realizację projektów w ramach POPC

Zgodnie z harmonogramem 15 listopada 2018 r. zakończyliśmy realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa tj.:

  • CAPAP - Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej,
  • K-GESUT - Krajowa Baza Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu,
  • ZSIN 2 - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II.

Pierwsze efekty wynikające z realizowanych projektów widoczne są od dzisiaj w serwisie geoportal.gov.pl. Najistotniejsze z nich to:

  • uruchomienie dostępu do portalu CAPAP udostepniającego narzędzia i usługi do analiz i prezentacji danych przestrzennych,
  • uruchomienie Geoportalu 3D, z budynkami 3D (poziom szczegółowości LOD2) pozyskanymi w ramach realizowanych projektów.