Powrót

20.11.2020 Zakończyła się 16 sesja szkoleniowa w Projekcie POWER

W kolejnej sesji szkoleniowej z cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyły 33 osoby. Do tej pory przeszkoliliśmy zdalnie w Projekcie POWER 580 pracowników administracji państwowej i samorządowej.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zwolniły się miejsca na szkolenia w grudniu 2020r. oraz w styczniu 2021 r.: https://power.gugik.gov.pl/zapisy-na-szkolenia/. Szczegóły na stronie projektu https://power.gugik.gov.pl/

W ramach prowadzonych zdalnie warsztatów uczestnicy poznają podstawowe elementy infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, funkcjonowanie serwisu www.geoportal.gov.pl i możliwości wykorzystania danych i usług GUGiK w systemach informatycznych państwa oraz w oprogramowaniu QGiS.