Powrót

22.03.2019 Wyszukiwanie sekcji map

W serwisie geoportal.gov.pl uruchomiono możliwości wyszukiwania sekcji map w układach 1992, 2000 i 1965. Funkcjonalność jest dostępna w menu „Wyszukiwanie” pozycja „Sekcje map”. Interfejs do wyszukiwania umożliwia wybór układu współrzędnych, ewentualnie skali i podania pełnego godła sekcji lub tylko fragmentu. Sekcje spełniające warunki filtrowania pojawiają się na liście, a po kliknięciu w odpowiednią pozycję listy, serwis pozycjonuje się na obszarze wybranej sekcji.

 

W wielu przypadkach wyszukiwanie warto połączyć z wykorzystaniem warstwy „Sekcje map” dostępnej w grupie warstw „Siatki i układy współrzędnych”, która pokazuje układ wszystkich sekcji map na danym obszarze.