Powrót

22.05.2023 Kolejne wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH w powiatach

W powiatach: myśliborskim, sandomierskim, wieruszowskim i żarskim wdrożony został układ PL‑EVRF2007-NH do zbiorów szczegółowej osnowy wysokościowej. Na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony w 323 powiatach, natomiast w 56 powiatach trwają prace wdrożeniowe. Prac wdrożeniowych nadal nie rozpoczęto w powiecie krasnostawskim.

Na podstawie przeprowadzonego monitoringu prac 2 jednostki: powiat krasnostawski oraz miasto Zielona Góra wskazują opóźnienie w wprowadzeniu układu PL-EVRF2007-NH, tj. deklarowany termin wdrożenia - do lipca 2024 roku. W pozostałych powiatach zakończenie prac wdrożeniowych w szczegółowej osnowie wysokościowej powinno zostać zakończone do końca 2023 roku.

Przypominamy, że Główny Geodeta Kraju kontynuuje wsparcie wdrażania w zakresie merytorycznym oraz finansowym, polegającym na refundacji części kosztów poniesionych przez powiat na realizację prac w bieżącym roku. Porozumienia w tym zakresie są realizowane z 20 jednostkami, zaś w 5 powiatach zakończone zostały w tym roku prace objęte porozumieniem. Z 7 powiatami trwają uzgodnienia treści porozumień. Na pomoc finansową w bieżącym roku zagospodarowano 3 829 500,00 zł, a od początku jej udzielania kwota ta wynosi 11 771 338,28 zł.

Aktualny stan wdrożeń układu PL-EVRF2007-NH przedstawiamy poniżej.

Rysunek 1 - Ilustracja przedstawia tabelę z aktualnym stanem wdrażania układu PL-EVRF2007-NH w poszczególnych województwach. Dane przedstawione w tabeli znajdują się w pliku Tabela.xlsx (link zamieszczono poniżej).

Tabela

Rysunek 2 - Ilustracja przedstawia zestawione obok siebie dwie mapy Polski z oznaczonym kolorystycznie: stanem wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH w powiatach po lewej stronie i powiatami, z którymi zawarte zostało porozumienie po prawej stronie.

 

Stan wprowadzania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH można monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Stan wdrażania układu EVRF2007”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne”. Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeżeli organ wdrożył układ PL‑EVRF2007-NH w szczegółowej osnowie wysokościowej lub jest w trakcie prac wdrożeniowych, a nie jest to widoczne na warstwie, prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii: gugik@gugik.gov.pl.