Powrót

22.05.2023 Podpisano umowę na aktualizację baz BDOT10k

Główny Geodeta Kraju 22 maja 2023 r. zawarł kolejną umowę w ramach ogłoszonego w 2023 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) – zakres 2. W ramach umowy zostaną zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla 4 powiatów z obszaru województwa wielkopolskiego: ostrzeszowskiego, ostrowskiego, kaliskiego i Kalisza.

Obszar objęty opracowaniem przedstawia poniższa ilustracja.

  Ilustracja przedstawia powiaty, dla których podpisana została umowa na aktualizację zbiorów danych BDOT10k.

Informacje o statusie prac dotyczących aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych, realizowanych obecnie przez GUGiK oraz Urzędy Marszałkowskie, można uzyskać w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl/ w warstwie „Monitoring pozyskiwania danych → BDOT10k”.

Ilustracja przedstawia widok usługi "Monitoring pozyskiwania danych" w zakresie realizowanej i planowanej przez GUGiK i UM aktualizacji zbiorów BDOT10k w 2023 roku.