Powrót

22.06.2022 Nowe ortofotomapy z 2022 r. dostępne w PZGiK

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy ortofotomapę o terenowym rozmiarze piksela 5cm opracowaną w układzie 2000 i 1992 dla miasta i gminy Konstancin-Jeziorna o powierzchni około 189 km2. Ortofotomapa została wykonana na zlecenie gminy Konstancin-Jeziorna.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu ze skorowidzami prezentującymi zakres nowo przyjętej ortofotomapy dla miasta i gminy Konstancin-Jeziorna

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji:

 

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl przedstawiający miasto i gminę Konstancin-Jeziorna w usłudze Ortofotomapa Wysokiej Rozdzielczości

Nowo przyjętą ortofotomapę można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.