Powrót

22.06.2022 Rusza przetarg GUGIK na uzupełnienie osnowy magnetycznej klasy fundamentalnej wraz z częściowym przeglądem znaków

Ogłosiliśmy przetarg na uzupełnienie osnowy magnetycznej klasy fundamentalnej dla obszaru kraju wraz z częściowym przeglądem znaków. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie lokalizacji, wykonanie stabilizacji nowych znaków i pomiar składowych ziemskiego pola magnetycznego 4 punktów osnowy magnetycznej klasy fundamentalnej wraz z opracowaniem wyników oraz wykonanie przeglądu 14 punktów ekscentrycznych punktów osnowy magnetycznej klasy fundamentalnej wraz z weryfikacją możliwości wykonania pomiarów elementów pola magnetycznego.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na platformie eZamawiający, pod adresem: https://gugik.ezamawiajacy.pl/pn/gugik/demand/notice/public/64314/details

 

Rysunek 1 - Ilustracja przedstawia mapę Polski z rozmieszczeniem punktów osnowy magnetycznej przewidzianych do stabilizacji, przeglądu i pomiaru.