Powrót

22.09.2022 Umowa na opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k do map topograficznych w skali 1:50 000

Główny Geodeta Kraju 20.09.2022 r. podpisał umowę na opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k do map topograficznych w skali 1:50 000. Zamówienie jest realizowane przez warszawską firmę Globema Sp. z o.o.

W ramach umowy Wykonawca dostarczy w szczególności narzędzia programistyczne do generalizacji i redakcji kartograficznej danych BDOT10k uruchamiane w środowisku oprogramowania FME oraz QGIS lub ArcGIS.

Ilustracja przedstawia proces generalizacji danych BDOT10k i BDOOO i metodyke opracowania map topograficznych.