Powrót

23.04.2019 Usługa Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania zarządzana przez GGK

Od 19 kwietnia 2019 r. Główny Geodeta Kraju przejął utrzymanie i administrowanie usługą Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania (KIMPZP). Usługa obejmuje aktualnie zintegrowane miejscowe plany zagospodarowania z 969 jednostek samorządowych. Obecnie w 179 jednostkach są to plany wektorowe, a w pozostałych 790 w postaci rastra z nadaną georeferencją. Statystyka wykorzystania usługi i mapa włączonych jednostek znajduje się na stronie http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaMiejscowychPlanowZagospodarowaniaPrzestrzennego. Usługa KIMZP jest włączona do serwisu geoportal.gov.pl od 28 września 2017r. (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zintegrowane-uslugi-danych-przestrzennych-wzbogacily-krajowy-geoportal) i aktualnie notuje ok 10 milionów zapytań miesięcznie.