Powrót

23.05.2022 Podpisano umowy na aktualizację BDOT10k

Główny Geodeta Kraju 18 i 19 maja 2022 r. zawarł 21 umów w ramach ogłoszonego w 2022 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k)
– zakres 3 i 4. W ramach niniejszych umów zostaną zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatów z obszaru województw:

  • kujawsko-pomorskiego: golubsko-dobrzyński, radziejowski, rypiński, żniński;
  • łódzkiego: bełchatowski, łaski, łowicki, pajęczański, rawski, skierniewicki, zgierski ;
  • mazowieckiego: ostrowski, Radom;
  • opolskiego: oleski;
  • podlaskiego: Białystok
  • śląskiego: Dąbrowa Górnicza, Gliwice, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki;

Obszar objęty opracowaniem przedstawia poniższa ilustracja.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia powiaty, dla których podpisane zostały umowy na aktualizację zbiorów BDOT10k.  

Informacje o statusie prac dotyczących aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych, realizowanych obecnie przez GUGiK oraz Urzędy Marszałkowskie, można uzyskać w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl/ w warstwie „Monitoring pozyskiwania danych - BDOT10k”.

Rys. 2 Ilustracja przedstawia widok usługi "Monitoring pozyskiwania danych" w zakresie realizowanej i planowanej przez GUGiK i UM aktualizacji zbiorów BDOT10k w 2022 roku.