Powrót

24.02.2021 Klasyfikacja pokrycia terenu w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „Klasyfikacja pokrycia terenu 2020” umożliwiającą przeglądanie mapy pokrycia terenu Polski opracowanej w procesie automatycznej klasyfikacji zdjęć satelitarnych Sentinel-2 zarejestrowanych w roku 2020. Nowa warstwa jest domyślnie wyłączona, aby ją włączyć należy w drzewku warstw rozwinąć grupę Dane innych instytucji, a następnie podgrupę Polska Agencja Kosmiczna.

Prezentowana mapa pokrycia całej Polski powstała przez połączenie 49 scen oraz „przycięcie” ich wzdłuż granic kraju z zastosowaniem bufora o szerokości 5 km. Każdą scenę opracowano na podstawie co najmniej 10 zdjęć zarejestrowanych w okresie od 1-go kwietnia do 30-go września 2020 roku charakteryzujących się stopniem zachmurzenia mniejszym niż 20%. Wynik końcowy klasyfikacji każdej ramki zdjęcia uzyskano w toku automatycznej agregacji serii pojedynczych wyników.

Układ scen przedstawiono poniżej.