Powrót

24.06.2020 Pierwszy etap uwolnienia danych rozpoczęty

Od dzisiaj, dzięki ustawie „Tarcza antykryzysowa 4.0”, ortofotomapy oraz dane dotyczące punktów podstawowej osnowy geodezyjnej są powszechnie dostępne bez żadnych opłat, co jest pierwszym etapem uwalniania danych geodezyjnych i kartograficznych. Kolejny etap rozpocznie się 31 lipca 2020 r. i będzie wynikał już ze znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Obecnie aby pobrać uwolnione dane należy uruchomić serwis www.geoportal.gov.pl i wejść w nim do grupy warstw „Dane do pobrania” a następnie odnaleźć interesujące dane i przez kliknięcie w rejonie zainteresowania dokonać pobrania odpowiedniego pliku. Poniżej przedstawiono ilustracje pobierania przykładowych danych dotyczących ortofotomapy i paczki powiatowej podstawowej osnowy geodezyjnej.

Dostępne bez żadnych opłat są też współrzędne i opisy topograficzne pojedynczych punktów podstawowej osnowy geodezyjnej.