Powrót

24.07.2019 Linkowanie do Geoportalu coraz bardziej popularne przy sprzedaży nieruchomości

Coraz częściej w internetowych ogłoszeniach o sprzedaży nieruchomości pojawiają się linki do serwisu www.geoportal.gov.pl pozwalające zobaczyć lokalizację oferowanej do sprzedaży działki. Aby funkcjonalność mogła być uruchomiona do ogłoszenia powinien być dodany „identyfikator działki” i wygenerowany odpowiedni link do geoportalu.

Część z popularnych serwisów ogłoszeniowych jak np.: bezposrednio.net.pl czy adresowo.pl - wprowadziło już w swoich formularzach ogłoszeniowych, możliwość wprowadzenia identyfikatora na podstawie którego do ogłoszenia automatycznie dodawane są linki do serwisu www.geoportal.gov.pl. Poniżej przedstawiono przykładowe ogłoszenia zawierające taką funkcjonalność:

Opisane działania są możliwe dzięki funkcjonalności wprowadzonej w październiku 2018 r. przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, która umożliwia uruchomienie serwisu www.geoportal.gov.pl w taki sposób, aby zaraz na starcie wyświetlona została wskazana w wywołaniu działka i jej okolica.

W celu stworzenia hiperłącza, które automatycznie przeniesie użytkownika do wskazanej działki ewidencyjnej w geoportalu, należy do adresu wywołania aplikacji mapowej http://mapy.geoportal.gov.pl/imap dopisać parametr „identifyparcel”, którego wartość należy ustawić na identyfikator szukanej działki ewidencyjnej np. http://mapy.geoportal.gov.pl/imap?identifyParcel=141201_1.0001.803.

Identyfikator działki zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie ws. ewidencji gruntów i budynków) może mieć postać WWPPGG_R.OOOO.NDZ np. 141201_1.0001.482/1 lub w niektórych przypadkach ma  postać WWPPGG_R.OOOO.AR_NR.NDZ kiedy używane są dodatkowo informacje o arkuszu mapy ewidencyjnej np. 302101_1.0002.AR_7.138

Znaczenie poszczególnych części identyfikatora działki jest następujące:

1)WWPPGG_R – (WW-województwo, PP- powiat, GG- gmina, R- typ gminy),

2)OOOO – oznaczenie obrębu ewidencyjnego

3)AR_NR – oznaczenie arkusza mapy, o ile występuje (NR numer arkusza)

4)NDZ – numer działki

Identyfikator działki jest unikalny w skali kraju i można go znaleźć na wypisach z rejestru gruntów lub księgi wieczystej albo też przeglądając Elektroniczną Księgę Wieczystą. Jeżeli jednak nie posiadamy żadnego dokumentu zawierającego opisany identyfikator, do jego określenia możemy wykorzystać serwis geoportal.gov.pl, w którym po kliknięciu na działkę wyświetlany jest identyfikator: