Powrót

24.11.2022 Nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach podpisane

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach zostało podpisane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i oczekuje na ogłoszenie.

Zmiany wprowadzane w projekcie rozporządzenia dotyczą w szczególności:

  1. dostosowanie modelu ZSIN do założonych w ustawie funkcjonalności oraz monitorowania jakości danych EGiB,
  2. dostosowanie sposobu przekazywania danych do ZSIN zapewniającego ich kompletność dla całego kraju, niezależnie od stanu jakości danych ewidencyjnych w powiatach,
  3. usprawnienie mechanizmów komunikacji między powiatami a wydziałami wieczystoksięgowymi sądów, przy zachowaniu dotychczasowych zasad komunikacji między tymi rejestrami,
  4. usprawnienie mechanizmów wykorzystania przez powiaty komunikacji
    z Elektroniczną Księgą Wieczystą w procesie prowadzenia EGiB,
  5. usprawnienie mechanizmów komunikacji między systemami powiatowymi
    a rejestrami PESEL i  REGON w zakresie aktualizacji danych adresowych w EGiB,
  6. dostosowanie systemu do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy i doprecyzowanie rozwiązań funkcjonujących w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Na ilustracji znajduje się zrzut ekranu ze strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji, na której zostało zamieszczone oczekująca na ogłoszenie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach