Powrót

24.11.2022 Zalecenia Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych dotyczące nazw miejscowości w Katarze

W związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej 2022, Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała wytyczne jak poprawnie stosować nazwy miast w Katarze, w których odbywać się będą mecze piłkarskie.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej ww. Komisji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/ksng/stosowanie-nazw-miast-w-katarze-w-zwiazku-z-mistrzostwami-swiata-w-pilce-noznej-2022

Ilustracja przedstawiająca zrzut ekranu z aplikacji prng.geoportal.gov.pl z obszaru Kataru