Powrót

24.11.2022 Zmiany w udostępnianiu danych plikowych PRNG oraz aktualizacja rejestru

Wprowadziliśmy zmiany w zakresie udostępnianych danych plikowych z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG) zarówno w części dotyczącej rejestru nazw geograficznych RP oraz rejestru polskich nazw geograficznych świata.

Dane PRNG zarówno w usługach przeglądania (WMS), pobierania (WFS) oraz w postaci danych plikowych GML, SHP i XLSX są na bieżąco aktualizowane i udostępniane. Eksport PRNG do danych plikowych jest wykonywany codziennie. W przypadku braku zmian i modyfikacji w rejestrze, eksport danych nie jest wykonywany.

Dodatkowo w każdej paczce danych *.zip z danymi PRNG dodaliśmy plik TXT z informacją o dacie eksportu zaktualizowanych danych oraz plik XLSX zawierający wyjaśnienie skrótów użytych do opisu atrybutów w poszczególnych plikach.

Aktualna wersja danych rejestru nazw geograficznych RP zawiera zmiany wynikające z bieżącej weryfikacji i poprawy zidentyfikowanych błędów, z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez użytkowników.

Rejestr polskich nazw geograficznych świata zaktualizowano poprzez:

  1. uzupełnienie danych o obiekt nadrzędny dla obiektów geograficznych z obszaru Afryki będących częścią innych obiektów, np.:
    • Kabylia, D. Kabylii, Mc. Kabylii, przym. kabylski; arab. ألـْقـَبَائـِل – Al-Qabā’il (trl.), Al-Kaba’il (trb.); 36°35′N, 4°45′E [część Maghrebu]
    • Wyżyna Szottów, D. Wyżyny Szottów, Mc. Wyżynie Szottów; arab. ألـْهـِضـَاب الـْعُـلـْـيَى – Al-Ḥiḍāb al-‘Ulyā (trl.), Al-Hidab al-Ulja (trb.); 34°30′N, 1°30′E [część Atlasu]
  1. wprowadzenie zmian wynikających z uchwały Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP podjętych na 122. posiedzeniu Komisji, w tym:
  1. dodanie egzonimu głównego Cieśniny Bałtyckie wraz z jego odmianą i ustalenie nazwy Cieśniny Duńskie jako nazwy obocznej,
  2. dodanie obiektów nadrzędnych dla obiektów geograficznych z obszaru Ameryki Południowej (2 obiekty) oraz Ameryki Północnej (1 obiekt),
  3. dodanie dodatkowego endonimu w języku niderlandzkim dla Wodospadu Fryderyka Wilhelma IV położonego na terytorium Surinamu,
  1. wprowadzenie zmian wynikających z weryfikacji danych, w tym poprawa dla niektórych obiektów: współrzędnych geograficznych oraz atrybutów: „informacje dodatkowe”, „element rozróżniający” oraz „element rodzajowy”.

 

Zaktualizowane dane PRNG można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania m.in. poprzez skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl

Ilustracja przedstawiająca zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl do pobierania danych PRNG.