Powrót

25.04.2019 Powiatowe portale mapowe

W serwisie geoportal.gov.pl dodano nową grupę warstw „Portale mapowe”, a w niej warstwę „Portale powiatowe” udostępniającą informacje o adresach powiatowych portali mapowych.

Przy włączonej warstwie, kliknięcie w obrębie powiatu skutkuje wyświetleniem informacji o powiecie wraz z możliwością uruchomienia linku do portalu mapowego danego powiatu.

 

Warstwa może być przydatna w sytuacjach poszukiwania szczegółowych informacji przestrzennych o charakterze lokalnym, które nie są publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl.

Usługa jest efektem przeprowadzonej inwentaryzacji powiatowych portali mapowych, w wyniku której okazało się, że 336 powiatów oznaczonych kolorem niebieskim to powiaty posiadające portale mapowe pozostałe 44 białe obszary to powiaty nie posiadające własnych portali. W przyszłości dodana zostanie również warstwa związana z portalami wojewódzkimi i gminnymi.