Powrót

25.05.2023 Postępowanie na opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej map topograficznych w skali 1:50 000 do map topograficznych w skali 1:100 000

Informujemy, że ogłosiliśmy postępowanie na opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej map topograficznych w skali 1:50 000 do map topograficznych w skali 1:100 000. W ramach wykonania zamówienia Wykonawca musi dostarczyć narzędzia programistyczne do generalizacji i redakcji kartograficznej danych wektorowych map topograficznych do skali 1:100 000 uruchamiane w środowisku oprogramowania FME oraz QGIS, zawierające co najmniej:

  1. procesy zapisane w plikach *.fmw, a także dodatkowe transformatory w plikach *.fmx lub kody źródłowe w jęz. Python (procesy, dodatkowe transformatory, kody źródłowe w jęz. Python stanowią kod źródłowy), jeśli takie powstały w trakcie przygotowania narzędzi;
  2. biblioteka symboli dla QGIS wraz z plikiem projektowym w QGIS.

Poza narzędziami Wykonawca przekaże:

  • opisy działania przygotowanych narzędzi z instrukcją uruchamiania (zawierający instrukcje instalacji i konfiguracji);
  • pliki pdf oraz dane wektorowe zapisane w bazie Oracle – wyniki automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej dla godeł: M-34-75 i N-34-139 zrealizowane w ramach przygotowanych procesów, o których mowa w pkt. 1.

Oferty należy składać w terminie do 6 czerwca 2023 r.  do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://gugik.ezamawiajacy.pl/pn/gugik/demand/notice/public/95048/details

ilustacja przedstawia zrzut ekranu z platformy e-zamawiający przedmiotem postepowania na opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej map topograficznych w skali 1:50 000 do map topograficznych w skali 1:100 000.