Powrót

25.10.2018 Dane Narodowego Instytutu Dziedzictwa dostępne w geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl w sekcji „Dane innych instytucji” została podłączona nowa grupa usług „Narodowy Instytut Dziedzictwa”, w której można zobaczyć:

  • Archeologiczne Zdjęcie Polski – usługa umożliwiająca przeglądanie sekcji arkuszy Archeologicznego Zdjęcia Polski
  • Pomniki Historii (INSPIRE) - usługa umożliwiająca przeglądanie danych dotyczących „Pomników Historii”
  • Rejestrowe zabytki archeologiczne (INSPIRE) -  usługa umożliwiająca przeglądanie danych dotyczących „Rejestrowych Zabytków Archeologicznych”
  • Rejestrowe zabytki nieruchome (INSPIRE) - usługa umożliwiająca przeglądanie danych dotyczących „Rejestrowych Zabytków Nieruchomych”
  • Obiekty na liście UNESCO (INSPIRE) -  usługa umożliwiająca przeglądanie danych dotyczących „Światowego Dziedzictwa UNESCO”

Usługi publikowane są przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i oprócz prezentacji graficznej pozwalają na identyfikację obiektów, dzięki czemu można zobaczyć również szersze informacje opisujące poszczególne obiekty.