Powrót

27.05.2022 Podpisano umowy na aktualizację BDOT10k

Główny Geodeta Kraju 25 maja 2022 r. zawarł kolejne 4 umowy w ramach ogłoszonego w 2022 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) – zakres 3 i 4. W ramach niniejszych umów zostaną zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatów z obszaru województw:

  • mazowieckiego: ostrołęcki;
  • opolskiego: nyski;
  • zachodniopomorskiego: gryfiński i koszaliński.

Obszar objęty opracowaniem przedstawia poniższa ilustracja.

Ilustracja przedstawia powiaty, dla których podpisane zostały umowy na aktualizację zbiorów BDOT10k.  

Informacje o statusie prac dotyczących aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych, realizowanych obecnie przez GUGiK oraz Urzędy Marszałkowskie, można uzyskać w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl/ w warstwie „Monitoring pozyskiwania danych - BDOT10k”.

Ilustracja przedstawia widok usługi "Monitoring pozyskiwania danych" w zakresie realizowanej i planowanej przez GUGiK i UM aktualizacji zbiorów BDOT10k w 2022 roku.