Powrót

28.02.2020 Już ponad 240 powiatów komunikuje się z rejestrem PESEL z wykorzystaniem szyny usług ZSIN

Z komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia EGiB z rejestrem PESEL, wykorzystującej szynę usług ZSIN, korzysta już ponad 240 powiatów.

Jednostkami, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są powiaty: warszawski-zachodni, górowski oraz pabianicki. Na załączonym wykresie przedstawiono statystykę wykorzystania usługi w 10 przodujących jednostkach.

W lutym 2020 r. z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrem PESEL skorzystano już ponad 53 000 razy. Oznacza to około 5 krotny wzrost liczby zapytań do rejestru PESEL względem stycznia 2020 r. 

Procentowy udział powiatów komunikujących się z PESEL w poszczególnych województwach przedstawia załączony wykres. Wynika z niego, że już w 13 województwach liczba powiatów komunikujących się z rejestrem PESEL przekracza 50 %.