Powrót

28.08.2020 Decyzja UODO zabraniająca udostępniania numerów ksiąg wieczystych w serwisie www.geoportal.gov.pl

W dniu 24 sierpnia 2020r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję nakładająca na Głównego Geodetę Kraju karę pieniężna w wysokości 100 tys. złotych oraz zakaz publikowania w rządowym serwisie www.geoportal.gov.pl numerów ksiąg wieczystych.

Główny Geodeta Kraju z ubolewaniem przyjmuje niniejszą decyzję i informuje, że zaskarży ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W opinii GGK nie może być tak, że rządowy portal służący bezpłatnie wszystkim obywatelom jest ograniczany przez Prezesa UODO jedynie na podstawie jego własnej oceny, że numery ksiąg wieczystych są danymi osobowymi. Nie jest to poparte żadnym przepisem prawa ani prawomocnym orzeczeniem sądu.

Dodatkowo należy zauważyć, że Prezes UODO walczy z rządowym geoportalem, podważa zaufanie do legalności działania rządowego serwisu, a jednocześnie nie interesuje się portalami komercyjnymi, które odpłatnie udostępniają informacje z rejestrów publicznych. Adresy wszystkich tych portali są Prezesowi UODO dokładnie znane, a cennik opłat za udostępnianie numerów ksiąg wieczystych w jednym z takich serwisów przedstawiono poniżej.