Powrót

29.04.2019 Więcej przydatnych funkcjonalności i informacji o powiatowych portalach mapowych

Od dzisiaj w serwisie geoportal.gov.pl w warstwie „Portale powiatowe” obok nazwy powiatu i linku do powiatowego portalu mapowego można znaleźć także informacje o nazwie i adresie instytucji prowadzącej portal. Dla portali utworzonych w technologii e-mapa dodatkowo udostępniono możliwość przejścia z wyświetlanego miejsca w geoportal.gov.pl do tej samej lokalizacji w danym portalu powiatowym. Podobna funkcjonalność będzie wprowadzana w pozostałych portalach powiatowych z chwilą kiedy będą mogły być uruchamiane z zakresem przekazywanym w parametrze lub parametrach wywołania.