Powrót

29.05.2019 Można zgłaszać uwagi do wszystkich rodzajów punktów osnowy podstawowej

Można zgłaszać uwagi do wszystkich rodzajów punktów osnowy podstawowej

Zgodnie z zapowiedzią w Geoportalu włączono możliwość przekazywania informacji także o stanie punktów osnowy magnetycznej i grawimetrycznej. Na początku maja uruchomiono taką funkcjonalność dla punktów podstawowej osnowy wysokościowej i poziomej. Tym samym użytkownicy geoportalu.gov.pl mają już możliwość informowania o stanie wszystkich rodzajów punktów osnowy podstawowej.

Do zgłaszania uwag wykorzystywany jest serwis geoportal.gov.pl, w którym w grupie warstw „Siatki i układy współrzędnych” dostępna jest pozycja „Osnowa”, w niej warstwy poszczególnych typów osnów. Jeśli przy włączonej widoczności dane warstwy klikniemy na wybranym punkcie osnowy, to wtedy oprócz jego podstawowych atrybutów zobaczymy pozycję „Zgłoś uwagę do punktu”.

Formularz „Uwagi do danych” umożliwia przesłanie do GUGiK uwag do poszczególnych punktów osnowy podstawowej wraz z ich szczegółowym opisem. Wysłanie zgłoszenia wymaga podania maila użytkownika. Funkcjonalność jest także dostępna dla użytkowników usługi WMS (http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_OSNOWA_WMS/MapServer/WMSServer),gdzie przy wykorzystaniu funkcji GetFeatureInfo można także przesyłać takie uwagi.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z usługą i korzystania z niej wszędzie tam gdzie jest taka potrzeba.