Powrót

29.07.2022 Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru województw śląskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru województw śląskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF obecnie są dostępne również dla obszaru województw łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i lubuskiego, ale sukcesywnie dane będą aktualizowane dla kolejnych województw.

Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl, wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna BDOT10k” - „1:10 000” w grupie warstw „Dane do pobrania” - „Topografia”. Następnie po wybraniu interesującego nas arkusza i kliknięciu na jego obszarze w oknie mapy pojawia się możliwość pobrania pliku PDF.