Powrót

30.10.2020 Rejestr MPZP uzupełnia usługę KIMPZP

W ramach rozwoju usługi Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego uzupełniono ją o tzw. „Rejestr MPZP”. Rejestr jest dostępny pod adresem www.integracja.gugik.gov.pl/mpzp, ale także ze strony usługi.

Uruchomienie rejestru wychodzi naprzeciw nowym regulacjom prawnym wchodzącym w życie 31 października 2020 r. , mającym pozwolić obywatelom i przedsiębiorcom na jeszcze łatwiejszy dostęp do danych planistycznych za pośrednictwem Internetu.

W sumie w rejestrze znajduje się na dzisiaj ponad 20 000 planów zagospodarowania, co stanowi prawie połowę wszystkich obowiązujących planów w Polsce. Rejestr jest na bieżąco uzupełniany i zachęcamy wszystkie jednostki i dostawców technologii w tym zakresie do aktywnego włączenia swoich zbiorów.

Istotą systemu jest to, że w jednym miejscu użytkownik może zapoznać się z treścią uchwały MPZP w formacie PDF czy też przejść bezpośrednio do prezentacji mapowej planu w serwisie www.geoportal.gov.pl.