Powrót

Komunikat nr 13 z dnia 22.09.2009

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończył się proces importu nazw geograficznych z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych do baz danych Geoportalu. Poza dotychczas dostępnymi nazwami miejscowości udostępniono: nazwy krain geograficznych, nazwy obiektów fizjograficznych, terenów chronionych, wód stojących i płynących, oronimy oraz nazwy jaskiń i grot. Zaimportowano około 90 000 nowych nazw, co daje w sumie 180 000 rekordów dostępnych dla użytkowników Geoportalu. Nazwy geograficzne dostępne są w postaci usługi WMS (widocznej w domyślnej konfiguracji Przeglądarki Geoportalu), wyszukiwarki na panelu z lewej strony ("Szukaj  obiektów geograficznych") oraz szybkiej wyszukiwarki w górnej części przeglądarki.

Funkcjonalność szybkiej wyszukiwarki umieszczonej w górnej części przeglądarki wzbogacono o nanoszenie na mapie położenia obiektów aktualnie wyświetlonych na liście w postaci pinezki . Wybranie wiersza na liście powoduje podświetlenie odpowiedniej pinezki   na mapie. Wskazanie pinezki na mapie powoduje przybliżenie do tego obiektu.

Uwaga: w celu poprawienia czytelności mapy nazwy wód płynących zostały w przybliżeniu zorientowane do kierunku ich spływu, ponieważ do tego procesu wykorzystano dane wektorowe w skali 1:50 000, położenie etykiet mniejszych strumieni i rowów może być nieprecyzyjne względem ortofotomapy.