Aktualności

Dane BDOT10k w nowym schemacie GML

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw Dane do pobrania/Topografia/Baza Danych Obiektów Topograficznych udostępniliśmy dane BDOT10k w nowym schemacie aplikacyjnym GML. Jednocześnie zaktualizowane zostały usługi WMS i WFS umożliwiające pobieranie tych danych:WMS: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/Skorowidze_BDOT10k/MapServer/WMSServerWFS: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOT/WFS/PobieranieBDOT10k

Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne dla miast w województwie mazowieckim (Warszawa, Zwoleń, Szydłowiec) oraz w województwie świętokrzyskim (Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Opatów, Sandomierz, Staszów, Kazimierza Wielka) opracowane na zlecenie Głównego Geodety Kraju:• Zdjęcia lotnicze i ortofotomapę o terenowym rozmiarze piksela 5 cm;• Chmurę punktów o gęstości co najmniej 12 pkt/m2 […]

Stan wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH na terenie kraju

Główny Geodeta Kraju prowadził stały monitoring dotyczący postępów prac dotyczących wdrażania układy PL-EVRF2007-NH na terenie kraju. W ostatnich dniach grudnia pozyskano informacje że w powiatach: bocheńskim, chełmskim, częstochowskim, gostyńskim, janowskim, jędrzejowskim, krośnieńskim (woj. lubuskie), lubelskim, lublinieckim, łaskim, myślenickim, parczewskim, proszowickim, średzkim (woj. dolnośląskie), śremskim, tarnogórskim, węgorzewskim i wrzesińskim został wdrożony układ wysokościowy PL EVRF2007-NH do […]

Mapa glebowo-rolnicza w nowym schemacie aplikacyjnym GML dla kolejnych województw dostępna w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) przyjęliśmy wektorową mapę glebowo-rolniczą w nowym schemacie aplikacyjnym GML dla obszaru województwa opolskiego. Mapa została opracowana na zlecenie Głównego Geodety Kraju przez firmę UNIMAP s.c. J. Bryk, D. Malcharek, a prace obejmowały m.in. cyfryzację rastrowej mapy glebowo-rolniczej dostępnej w pzgik w zakresie konturów oraz odkrywek glebowych.Informujemy również, że […]

Zakłócenia systemu GPS na terytorium Polski

W związku z licznymi informacjami medialnym dotyczącymi zakłóceń systemu GPS na znacznym obszarze terytorium Polski, informujemy że na obecną chwilę nie zdiagnozowaliśmy ich wpływu na usługi precyzyjnego pozycjonowania udostępniane w serwisach systemu ASG EUPOS. Powyższe zakłócenia identyfikowane są na pewnych wysokościach nad powierzchnią ziemi i mają przede wszystkim wpływ na nawigację statków powietrznych.Jednakże, mając na […]

II iteracja wizualizacji kartograficznych BDOT10k w skali 1:50 000 dla obszaru województwa łódzkiego dostępna w serwisie www.geoportal.gov.pl

Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął prace związane z automatycznym generowaniem drugiej wersji wizualizacji kartograficznych bazy BDOT10k w skali 1 : 50 000. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF dostępne są w obecnie dla obszaru województwa łódzkiego, ale sukcesywnie dane będą aktualizowane dla kolejnych województw, o czym będziemy Państwa informować. Opracowania są realizowane w pełni […]

Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 13 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2023 roku zbiory danych BDOT10kdla obszaru 13 powiatów. Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:• województwo lubelskie: powiat janowski,• województwo małopolskie: powiat gorlicki,• województwo podkarpackie: powiaty kolbuszowski, stalowowolski,• województwo świętokrzyskie: powiaty pińczowski, skarżyski, włoszczowski,oraz w ramach zlecenia właściwego Urzędu Marszałkowskiego:• województwo dolnośląskie: powiaty legnicki, […]

Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne dla obszarów miejskich opracowane na zlecenie Głównego Geodety Kraju:• Zdjęcia lotnicze i ortofotomapę o terenowym rozmiarze piksela 5 cm;• Chmurę punktów o gęstości co najmniej 12 pkt/m2 (PL-EVRF2007-NH);• Numeryczny model terenu (NMT) o interwale siatki 1,0 m (PL-EVRF2007-NH);• Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) o […]

Żegnamy profesora Andrzeja Hopfera

W wieku 90 lat zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Hopfer – wybitny specjalista z zakresu geodezji, katastru, gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości, wieloletni rektor i prorektor Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie UWM). Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, doktor honoris causa Uniwersytetu w Sopronie i Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.Przedstawiciel Polski […]

Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru województwa zachodniopomorskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl dostępne są zaktualizowane wizualizacje kartograficzne bazy BDOT10k w skali 1 : 10 000 dla obszaru województwa zachodniopomorskiego. Przypominamy, że zaktualizowane wizualizacje dostępne są również dla województwa lubuskiego i opolskiego, dla pozostałych obszarów będą sukcesywnie aktualizowanie, o czym na bieżąco będziemy Państwa informować.Prace są realizowane w ramach działań własnych urzędu i mają na […]