Aktualności

Aktualizacja bazy BDOT10k dla powiatu chojnickiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowany w 2023 roku zbiór danych BDOT10kdla obszaru powiatu chojnickiego w województwie pomorskim. Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zakres nowych danych przedstawiamy na poniższej ilustracji. Zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dostępne są w Portalu BDOT10k a jednocześnie można je bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania w serwisie […]

26 osób zdobyło uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Kolejna w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii odbyła się 23 – 26 sierpnia 2023 r. Do egzaminów w zakresach 1 i 2 przystąpiły łącznie 74 osoby. Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej. Część ogólną (testową) zdawały 74 osoby, zdały 44 […]

Umowa na opracowanie danych fotogrametrycznych

Główny Geodeta Kraju 22 sierpnia 2023 r. podpisał: Umowy na wykonanie ortofotomapy 5 cm i danych wysokościowych 12 pkt/m2 obejmują opracowanie 1029 arkuszy (5217km2). Termin realizacji umów mija 20 grudnia 2023 r. Zakres opracowania przedstawiono na poniższej ilustracji. W ramach umowy na wykonanie danych ukośnych oraz modeli siatkowych 3d mesh opracowane zostaną: Zakres opracowania obejmuje […]

Nowe skany archiwalnych zdjęć lotniczych dostępne w PZGiK

Do Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejną partię archiwalnych zdjęć lotniczych wykonanych na płytach szklanych (350 sztuk). Zdjęcia pochodzą z archiwum w Lesznowoli i zostały scyfryzowane w ramach prac własnych GUGiK. Są to materiały w skali szarości, wykonane w latach 1960, 1963, 1967, 1968, 1969 obejmujące okolice Krakowa, Grybowa, Wrocławia, Stawna, Poznania i Mysiadła. Skale zdjęć mieszczą […]

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii zostało ogłoszone

22 sierpnia b.r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1664 ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Przypomnijmy, że najważniejsze zmiany dotyczą wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzeń członków komisji kwalifikacyjnej przeprowadzających postępowanie kwalifikacyjne. Dodatkowo nowelizacja […]

31. Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna

W Kapsztadzie 13-18 sierpnia 2023 r. odbyła się 31. Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna. W konferencji uczestniczyło w sumie 22 przedstawicieli z Polski, m.in. z GUGiK, GUS, IGiK, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy wygłosili blisko 20 referatów. Przedstawiciele GUGiK omówili doświadczenia […]

Opublikowano schemat aplikacyjny XML (GML w wersji 3.2.1) dla modelu danych EGiB udostępnianych na potrzeby ZSIN

W Repozytorium Interoperacyjności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.), został opublikowany schemat aplikacyjny XML (GML w wersji 3.2.1) dla modelu danych EGiB na potrzeby ZSIN. Schemat aplikacyjny XML […]

Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy: Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji: Ortofotomapę klasyczną można bezpłatnie pobrać za pomocą skorowidzów dostępnych w serwisie www.geoportal.gov.pl (Dane do pobrania — Ortofotomapa — Ortofotomapa wg aktualności — 2023). Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii podpisane

Minister Rozwoju i Technologii podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Rozporządzenie zostało przesłane do Rządowego Centrum Legislacji i oczekuje na ogłoszenie. Najważniejsze zmiany dotyczą wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzeń członków komisji kwalifikacyjnej przeprowadzających postępowanie kwalifikacyjne. Dodatkowo nowelizacja zakłada zmniejszenie liczby członków poszczególnych zespołów kwalifikacyjnych przeprowadzających egzamin […]

Kolejne szczyty górskie dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl w usłudze „Wykaz szczytów”

Usługa „Wykaz szczytów” dostępna w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Rzeźba terenu” została zasilona o kolejne szczyty górskie w powiatach złotoryjskim oraz jaworskim (województwo dolnośląskie). Wysokości szczytów pomierzono w ramach prac własnych GUGiK na podstawie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego, dostępnej w Centralnym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Usługa prezentuje informacje dotyczące nazwy, wysokości szczytu, metody pomiaru […]