18 osób zdobyło uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Grafika przedstawia okładkę obrazka wyróżniającego

Kolejna w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii odbyła się 19 – 20 października 2023 r. Do egzaminów w zakresach 1,2 i 4 przystąpiło łącznie 35 osób.
Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej.
Część ogólną (testową) zdawało 35 osób, zdały 22 osoby.
Część szczegółową zdawały 22 osoby, zdało 19 osób.
Część ustną zdawało 19 osób, zdało 18 osób.
Tym samym nowe uprawnienia zawodowe w tej sesji egzaminacyjnej uzyskało 18 osób.

Kolejna sesja egzaminacyjna była zaplanowana na 15-18 listopada 2023 r., jednak została odwołana ze względu na brak kandydatów oraz zmiany organizacyjne związane z nowelizacją rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Następna sesja egzaminacyjna przewidziana jest na 6 – 8 grudnia 2023 r.

Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.
Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.
Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.
Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.