Wdrożenie układu PL-EVRF2007-NH w kolejnych powiatach

Grafika przedstawia okładkę obrazka wyróżniającego

W powiatach: gorlickim, kościańskim, kutnowskim, krakowskim, mławskim, olkuskim, pińczowskim, szamotulskim, zgierskim i mieście Tarnów wdrożony został układ wysokościowy PL EVRF2007-NH do zbiorów szczegółowej osnowy wysokościowej. Na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony w 343 powiatach, natomiast w 37 powiatach trwają prace wdrożeniowe.
Główny Geodeta Kraju kontynuuje wsparcie wdrażania w zakresie merytorycznym oraz finansowym, polegającym na refundacji części kosztów poniesionych przez powiat na realizację prac w bieżącym roku. Porozumienia w tym zakresie są realizowane z 21 jednostkami, zaś w 12 powiatach zakończone zostały w tym roku prace objęte porozumieniem. Z jednym powiatem trwają uzgodnienia treści porozumienia. Na pomoc finansową w bieżącym roku zagospodarowano 3 959 110,00 zł, a od początku jej udzielania kwota ta wynosi 11 832 338,28 zł.
Aktualny stan wdrożeń układu PL-EVRF2007-NH przedstawiamy poniżej.

Ilustracja przedstawia zestawione obok siebie dwie mapy Polski z oznaczonym kolorystycznie: stanem wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH w powiatach po lewej stronie i powiatami, z którymi zawarte zostało porozumienie po prawej stronie.

Tabela.xlsx

Stan wprowadzania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH można monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Stan wdrażania układu EVRF2007”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne”. Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeżeli organ wdrożył układ PL EVRF2007-NH w szczegółowej osnowie wysokościowej, a nie jest to widoczne na warstwie, prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii: gugik@gugik.gov.pl.