I Kongres Geoinformacyjny pod patronatem Głównego Geodety Kraju

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka na I Kongresie Geoinformacyjnym

Odbywający się w Krakowie 25–27 października 2023 r. I Kongres Geoinformacyjny otworzyła Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka, która objęła honorowym patronatem wydarzenie.
GGK Alicja Kulka rozpoczynając konferencję przedstawiła zarówno bieżące, jak i planowane działania GGK w obszarze geodezji i kartografii. W panelu „Geoinformacje w administracji”, który wspólnie poprowadzili GGK Alicja Kulka oraz były GGK Kazimierz Bujakowski, wystąpili m.in. Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii – Anna Bober oraz Marcin Lebiecki przedstawiając tematykę związaną z kontrolami danych fotogrametrycznych oraz działania w obszarze kartografii.
Tematyka kongresu obejmuje zagadnienia w zakresie: spójnego modelowania informacji sytuacyjnej i wysokościowej, standardów geoinformacyjnych, integracji opracowań fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, kartograficznych, metod i algorytmów automatycznego modelowania 3D, jak również analiz i wizualizacji danych 3D oraz zastosowań technologii geoinformacyjnych w innych branżach. Kongres pozwoli na pełną integrację krajowych środowisk związanych z geoinformacją, a także umożliwi prezentację najnowszych osiągnięć badawczych oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem nowoczesnych metod geoinformacyjnych w praktyce.

Organizatorami I Kongresu Geoinformacyjnego są:

  • Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH,
  • Polska Akademia Umiejętności – Komisja Geoinformatyki,
  • Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji,
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny,
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Teledetekcji,
  • Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej,
  • Stowarzyszenie Geodetów Polskich,
  • Stowarzyszenie Kartografów Polskich.

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka na I Kongresie Geoinformacyjnym
Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka na I Kongresie Geoinformacyjnym
Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka na I Kongresie Geoinformacyjnym
Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka na I Kongresie Geoinformacyjnym