31. Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna

1. slajd z prezentacji GUGiK

W Kapsztadzie 13-18 sierpnia 2023 r. odbyła się 31. Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna. W konferencji uczestniczyło w sumie 22 przedstawicieli z Polski, m.in. z GUGiK, GUS, IGiK, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy wygłosili blisko 20 referatów. Przedstawiciele GUGiK omówili doświadczenia oraz zadania i wyzwania GUGiK w obszarze automatycznej produkcji map topograficznych w skali 1:25 000. Ze wszystkimi referatami oraz mapami prezentowanymi na wystawie towarzyszącej można zapoznać się pod adresem https://icc2023.org/.

slajd z prezentacji GUGiK