Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru województwa lubuskiego

Grafika przedstawia okładkę obrazka wyróżniającego

Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął prace związane z automatycznym generowaniem trzeciej wersji wizualizacji kartograficznych bazy BDOT10k w skali 1 : 10 000. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF dostępne są obecnie dla obszaru województwa lubuskiego, ale sukcesywnie dane będą aktualizowane dla kolejnych województw.
Prace są realizowane w ramach działań własnych urzędu i mają na celu publikację oraz dostarczenie aktualnych informacji topograficznych w formacie PDF. Opracowania są realizowane w pełni automatycznie na podstawie aktualnych danych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, tj. Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k oraz Numerycznego Modelu Terenu. Wizualizacje są tworzone w darmowym oprogramowaniu QGIS, natomiast generowanie warstwic w oprogramowaniu FME firmy Safe Software.
W ramach obecnej wersji wizualizacji, oprócz aktualizacji danych, wniesiono poprawki m.in. w zakresie:
• Prezentacji nazw wód powierzchniowych
• Prezentacji nazw rezerwatów przyrody
• Prezentacji nazw miast
• Symbolizacji obiektów bagna i mokradła
• Opisów poziomic

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z przykładową wizualizacją kartograficzną BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru woj. lubuskiego.

Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl, wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna BDOT10k”w grupie warstw „Dane do pobrania -> „Topografia”. Następnie po wybraniu interesującego arkusza i kliknięciu na jego obszarze w oknie mapy pojawia się możliwość pobrania pliku PDF.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący sposób pobierania wizualizacji kartograficznych BDOT10k.

Jednocześnie przypominamy, że na obecnym etapie wizualizacje te nie są mapą topograficzną, o której mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Obecnie dostępne wizualizacje są projektem pilotażowym i będą jeszcze aktualizowane z uwzględnieniem korekt w prezentacji danych.