National geoportal

The web application lets you browse and search spatial data sets and services which belong to the National Spatial Data Infrastructure.

INSPIRE Geoportal

The web application lets you browse and search spatial data sets and services made under the INSPIRE directive.

Metadata Editor

Metadata Editor is web based application that allows metadata to be changed or management of existing files. Function tools are available through implemented web based graphical interface (operated by web browser).

Metadata Validator

Metadata Validatior is responsible for verifying compliance metadata with the standards and law regulations. To ensure consistency of metadata with these standards the basis for the operation of the validator form application schemas corresponding to the following ISO standards

Mobile applications

iMapMobile application provides access to OGC spatial data services and GeoServices REST.
iMapMobile for geoportal.gov.pl provides access for national registers published by the Head Office of Geodesy and Cartography through Geoportal.gov.pl.

ATOM Client

As part of the Geoportal System, a prototype of the atomExplorer application has been made available, which supports browsing the content and downloading spatial data using ATOM services.

To download

Konwerter danych ESRI GRID do ASCII XYZ

BDOT10k Portal

Portal BDOT10k to aplikacja służąca do wizualizacji i analiz danych topograficznych BDOT10k, które wchodzą w skład centralnej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Portal PRNG

Portal PRNG to specjalna aplikacja służąca do przeglądania polskojęzycznych nazw obiektów geograficznych świata na tle danych przestrzennych. Aplikacja działa w technologii WWW i jest efektem prac Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Portal dostępny jest pod adresem: ...