Aktualności

Spotkanie techniczne organizacji EUPOS w Rydze

22-23 listopada 2023 r. w Rydze na Łotwie odbyło się spotkanie techniczne organizacji EUPOS (European Position Determination System) zrzeszającej podmioty publiczne prowadzące systemy stacji referencyjnych w Europie. W trakcie spotkania omówione zostały aktualne kierunki rozwoju systemów wspomagania wyznaczania pozycji i nawigacji GNSS oraz wyzwania z jakimi spotykają się administratorzy oraz użytkownicy końcowi. W szczególności omówione […]

Nowy formularz sprawozdania GUGiK

Na stronach internetowych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowany został nowy formularz sprawozdania statystycznego GUGiK, który posłuży do zebrania danych statystycznych o powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wg stanu na 31 grudnia 2023 r. Badanie jest realizowane przez Głównego Geodetę Kraju zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu […]

Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 20 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2023 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 20 powiatów. Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: Zakres nowych danych przedstawiamy na poniższej ilustracji. Zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dostępne są w Portalu BDOT10k a jednocześnie można je bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania w serwisie www.geoportal.gov.pl […]

Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne dla obszaru 2 miast w województwie małopolskim: Wadowice, Limanowa oraz 5 miast w województwie podkarpackim: Rzeszów, Strzyżów, Ropczyce, Kolbuszowa, Łańcut. • Zdjęcia lotnicze i ortofotomapę o terenowym rozmiarze piksela 5 cm;• Chmurę punktów o gęstości co najmniej 12 pkt/m2 (PL-EVRF2007-NH);• Numeryczny model terenu (NMT) […]

Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru województwa opolskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl dostępne są zaktualizowane wizualizacje kartograficzne bazy BDOT10k w skali 1 : 10 000 dla obszaru województwa opolskiego. Przypominamy, że zaktualizowane wizualizacje dostępne są również dla województwa lubuskiego, dla pozostałych obszarów będą sukcesywnie aktualizowanie, o czym na bieżąco będziemy Państwa informować.Prace są realizowane w ramach działań własnych urzędu i mają na celu publikację […]

Nowelizacja Rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2431 z dnia 24 października 2023 r. zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

W Dzienniku Urzędowym UE w dniu 30 października br. opublikowana została nowelizacja rozporządzenia (UE) nr 1089/2010 w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.We wnioskach z przeprowadzonej przez Komisję Europejską oceny dyrektywy INSPIRE wyrażono obawy dotyczące złożoności i wykonalności wdrożenia przepisów dotyczących interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych. W związku z tym dokonano przeglądu w/w […]

Programy rządowe przygotowane przez GGK dotyczące prac geodezyjnych wpisane do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały wpisane projekty uchwał Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programów wieloletnich dotyczących: odpowiednio pod nr projektów ID452 oraz ID451. Planowany termin przyjęcia tych projektów to IV kwartał 2023 r. Programy zostały przygotowane przez Głównego Geodetę Kraju na mocy art. 7a ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo geodezyjne […]

Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru województwa lubuskiego

Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął prace związane z automatycznym generowaniem trzeciej wersji wizualizacji kartograficznych bazy BDOT10k w skali 1 : 10 000. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF dostępne są obecnie dla obszaru województwa lubuskiego, ale sukcesywnie dane będą aktualizowane dla kolejnych województw.Prace są realizowane w ramach działań własnych urzędu i mają na celu […]

Rozstrzygnięcie konkursu Głównego Geodety Kraju „Zgadnij jaki to obiekt”

Komisja konkursowa GUGiK wyłoniła laureatów konkursu ogłoszonego z okazji Międzynarodowego święta GISU.Zainteresowanie konkursem było ogromne. Bardzo nas cieszy takie zaangażowanie. Serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane odpowiedzi, niestety możemy nagrodzić tylko trzy z nich. Były to odpowiedzi całkowicie bezbłędne, a miejsce na podium podyktowane jest kolejnością nadesłania maila.Z przyjemnością informujemy, że:• I miejsce zajęła Tatiana Kuczera• […]

Nowe zawiadomienia z EKW do EGiB

Od 16 listopada 2023 r. zawiadomienia o zmianach danych w księgach wieczystych (EKW) przekazywane za pomocą ZSIN do ewidencji gruntów i budynków (EGiB) są generowane zgodnie z nowym schematem aplikacyjnym XML, wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 2469).Obecnie przesyłanie zawiadomień […]