Przeglądowa mapa Europy.

 

Informujemy że w dniu 05.08.2015 w Geoportalu została zaktualizowana przeglądowa mapa Europy, obecnie wykorzystuje ona dane EuroGlobalMap.

Więcej informacji o danych EuroGlobalMap dostępnych jest w zakładce Dane, oraz na stronie http://www.eurogeographics.org.

Usługi słownikowe

 

Informujemy że w Geoportalu dostępne są usługi słownikowe publikujące dane adresowe. Opis i dokumentacja usług znajduje się na stronie Usługi słownikowe

Geoportal - szkolenie 17-19.06

 

W dniach 17-19.06.2015 r. w Bydgoszczy odbyło się szkolenie z zakresu obsługi Geoportalu oraz wykorzystania usług geoprzestrzennych dedykowane rzeczoznawcom majątkowym. W szkoleniu udział wzięło 39 osób...


W związku z wejściem w życie z dniem 12 lipca 2014 r. ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 897) administratorzy przypominają, że dane przestrzenne, wchodzące w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dostępne przez geoportal za pomocą aplikacji lub usług, mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami.