Usługa OpenLS

W związku z dużym zainteresowaniem usługą geokodowania umożliwiającą określenie położenia geograficznego na podstawie cech obiektu przestrzennego Punkt Adresowy, została udostepniona dokumentacja techniczna dla usługi OpenLS dostępnej w Geoportalu. Dokumentacja ta dostępna jest do pobrania ze strony http://www.geoportal.gov.pl/usluga-openls.


W związku z wejściem w życie z dniem 12 lipca 2014 r. ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 897) administratorzy przypominają, że dane przestrzenne, wchodzące w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dostępne przez geoportal za pomocą aplikacji lub usług, mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami.